Privacy statement Gio Coffee

Versie 1.1 / 03 september 2019

Inleiding

Gio Coffee respecteert jouw privacy en hecht eraan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dit doen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gio Coffee B.V is gevestigd aan de Populierenweg 39, 3421 TX Oudewater, is bereikbaar via telefoonnummer 088-1234444 en info@giocoffee.nl en staat ingeschreven onder het KVK nummer 30287567. Gio Coffee is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

 • de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen;
 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken;
 • ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
 • uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;
 • jouw recht respecteren om inzage en een kopie van jouw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast jouw andere rechten zoals hierna nader omschreven.

Wij wijzen je erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen je naar ons Cookiebeleid verder op deze pagina indien je hier meer over wilt weten. Wij raden je aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 03 september 2019. 

Bedrijfsomschrijving

Gio Coffee is leverancier van koffiemachines, koffiebonen, melanges en toebehoren en andere producten die jouw organisatie energie geven. Wij verzorgen dit al jaren met veel plezier voor bedrijven in de Nederlandse markt.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je ervoor kiest een product of dienst van Gio Coffee te kopen of op enige andere manier contact met ons op te nemen, zullen wij jou vragen enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • om op persoonlijke wijze met jou te communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van jouw (telefonische) contact aanvraag, nieuwsbrief-inschrijving, brochure aanvraag, feedback of serviceverzoeken, en om klachten te registreren en af te handelen;
 • om jou als klant of prospect – na jouw akkoord voor het ontvangen van deze uitingen – via e-mail en/of social media kanalen op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen, zoals toekomstige aanbiedingen, acties, evenementen, nieuwe producten en ander nieuws over producten en diensten, gebaseerd op jouw bestelhistorie en gedrag op onze website, om marktonderzoek uit te voeren om jouw behoeften in kaart te brengen en ons bedrijf te verbeteren;
 • om jouw deelname aan wedstrijden, acties, enquêtes of functionaliteiten op de website administratief te verwerken;
 • om activiteiten die voortvloeien uit onze overeenkomst te kunnen uitvoeren, zoals het verrichten van transacties, het administreren en voltooien van jouw aankopen van producten en diensten van Gio Coffee;
 • om statusupdates en serviceberichten te versturen;
 • om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op jou betrekking hebben;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen. 

Op welke rechtsgronden worden jouw gegevens verwerkt?

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven jouw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld);
 • Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met jou uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met jou aan te gaan op jouw verzoek;
 • Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren en/of aan te pakken en/of het opslaan van aanvullende informatie om jou te kunnen identificeren wanneer je de toegang tot jouw account verliest);
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

Hoe verzamelen wij jouw persoonlijke gegevens?

Je kunt jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

 • je aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • per e-mail, telefonisch, via de chat, schriftelijk of via social media te communiceren met onze klantenservice;
 • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd;
 • een Gio Coffee product of dienst via onze website/webshop aan te schaffen;
 • deel te nemen aan een activiteit op social media met betrekking tot Gio Coffee producten en diensten door deze te liken of te delen of door middel van het uploaden van content;
 • op verzoek berichten op jouw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
 • deel te nemen aan productbeoordelingen of enquêtes;
 • cookies die door Gio Coffee of derden op jouw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst wanneer je onze websites bezoekt en de cookies accepteert. Informatie hierover kan je vinden in ons Cookiebeleid verder op deze pagina.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de Gio Coffee producten en diensten te gebruiken en/of informatie aan te vragen, verschaf je ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien je deze gegevens direct hebt verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je hiervoor jouw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

 • Contactgegevens (bv. Geslacht, voor- en achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens: organisatienaam, klantnummer, postcode, adres, plaatsnaam en KvK-nummer;
 • Financiële en transactiegegevens (bv. informatie over de bankrekening, het nummer van jullie creditcard of bankpas);
 • Informatie over jouw Gio Coffee producten en diensten.

Hoe delen we jouw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen (‘verwerkers’) om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners). Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij jouw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, zoals Skyberate, voor de verwerking van betalingen, zoals Exact, voor advertenties van derden, zoals van Google, Facebook en LinkedIn.

Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we jou persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van jouw interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gio Coffee B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Gio Coffee BV worden overgedragen aan een derde partij of kan Gio Coffee BV fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en kunnen dit niet controleren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@giocoffee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Commerciële berichten

Wij sturen je graag informatie over onze producten en diensten waarvan wij denken dat je deze interessant zult vinden op basis van jouw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) je specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) je bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij jou willen informeren en jou op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot Gio Coffee producten en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails, of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We beschermen jouw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot jouw persoonlijke gegevens.

Wat zijn de bewaartermijnen?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken. En voor zover dit mag op grond van wet- en regelgeving.

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een Cloud

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Jouw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

Jouw rechten

In alle commerciële berichten die je ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van jouw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan jouw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen je erop dat indien jij je uitschrijft voor commerciële berichten wij jou nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, die nodig zijn voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen, waarvoor jij je niet kunt uitschrijven.

Je kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die je eerder aan ons hebt verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van jouw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan jou toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze klantenservice via info@giocoffee.nl. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In jouw verzoek dien je duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens je wilt wijzigen, of je wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor jouw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat je gebruikt om jouw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht jouw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan jouw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan jouw verzoek te voldoen.

Wij wijzen je erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die je begonnen bent voordat je een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer je bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kan je de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. De meest recente versie is altijd te vinden op www.giocoffee.nl/privacy. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Cookiebeleid Gio Coffee

Toepasselijkheid

Gio Coffee B.V streeft ernaar om jouw surfervaring en interactie met onze websites zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, waarbij informatie over jouw bezoek aan onze website op jouw computer wordt opgeslagen.

We vinden het heel belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Dit zal helpen bij het beschermen van jouw privacy, terwijl de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Hieronder is meer informatie over de cookies die worden gebruikt door en via onze website en de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt. Dit is een verklaring over privacy en ons gebruik van cookies, geen contract of overeenkomst.

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gio Coffee B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking/marketing cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Hoe gebruiken we cookies?

Je kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij jouw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken vier soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website van Gio Coffee mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken. We kunnen deze cookies o.a. gebruiken voor:

 • het doorgeven van informatie van de ene naar de volgende pagina
 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enz.;
 • het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over jouw schermresolutie;
 • het uitlezen van jouw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op jouw scherm kunnen weergeven;

Functionele cookies die actief zijn op de website:

 • Livechat cookie; deze wordt gebruikt om een chat sessie te faciliteren en daarmee de klant de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen.
 • Google Tagmanager; met deze tool kunnen we websitetags beheren vanuit 1 interface. Dit hulpprogramma is een cookieloos domein, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt. We kunnen deze cookies gebruiken voor o.a.:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;
 • het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt;
 • het optimaliseren van de website.

Analytische cookies die actief zijn op de website:

 • MyFonts Counter; Wij maken gebruik van MyFonts Counter, om op onze website het juiste lettertype te kunnen weergeven. MyFonts Counter plaatst een cookie om te kunnen bijhouden hoe vaak het lettertype wordt weergegeven.
 • Google Analytics; Wij gebruiken Google Analytics o.a. om te meten hoe u onze website heeft gevonden, en op welke manier u onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website optimaliseren.
 • Hotjar; Hotjar is een analytische tool om gebruikersgedrag te tracken en analyseren.

Salesfeed

Deze website maakt gebruik van de SalesFeed Software. Deze software wordt beheerd door SalesFeed Nederland B.V., gevestigd te Hilversum. De cookie van Salesfeed wordt gebruikt om statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen te genereren. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Reclame/marketing cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van advertenties die al aan jou getoond zijn, zodat je niet steeds dezelfde krijgt te zien;
 • het bijhouden van het aantal bezoekers dat op de advertentie klikt;
 • het vastleggen van jouw bezoek aan de website en zodoende het beoordelen van jouw interesses;
 • het verkrijgen van informatie over jouw surfgedrag die kan worden doorgespeeld naar andere websites;
 • het gebruiken van externe diensten om advertenties aan jou te tonen;
 • het weergeven van interessantere advertenties op basis van jouw gebruik van social media.

Externe partijen die via onze website cookies plaatsen kunnen er ook op deze wijze achter proberen te komen wat jouw interesses zijn. In dit geval kan de informatie over jouw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie uit eerdere bezoeken aan websites die niet tot de onze behoren.

Advertentie pixels die actief zijn op de website:

 • Facebook; wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
 • LinkedIn Ads; wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
 • Bing Ads: wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
 • Google Ads Conversion; wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
 • Google Dynamic Remarketing; wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
 • Salesfeed (zie hierboven)

Social mediacookies

De artikelen, afbeeldingen en video’s die je bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze jou herkennen wanneer je een artikel of video wilt delen. Deze cookies bieden de mogelijkheid aan:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media om bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks te delen en te liken.

Deze aanbieders van social media kunnen jouw persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verzamelen. Gio Coffee heeft geen invloed op de wijze waarop deze aanbieders van social media gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie met betrekking tot cookies die geplaatst worden door aanbieders van social media en de mogelijke gegevens die ze verzamelen, kan je de privacyverklaring(en) van de aanbieders van social media raadplegen. Hieronder sommen we de privacyverklaringen op van de belangrijke social media die het vaakst worden gebruikt door Gio Coffee: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Linkedin, Instagram. De volgende Social Media cookies die actief zijn op de website

 • Facebook Connect; wordt gebruikt om informatie van bezoekers via Facebook te kunnen ontvangen en koppelen.

Het beheersen van cookies

Je kan cookies beheersen en/of verwijderen als je dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.aboutcookies.org. Je kan alle cookies verwijderen die al op jouw computer opgeslagen zijn en de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als je dit doet, dan kan het echter voorkomen dat je bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden je daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 3 september 2019 voor het laatst aangepast.

Vragen en feedback

Stuur vragen en commentaren over cookies of privacy naar info@giocoffee.nl