Rainforest Alliance, wat zegt dat over de koffie?

Je vindt het logo op meer producten, chocola, koffie,bananen, thee, ananas. Maar wat betekent het eigenlijk?

De missie van Rainforest Alliance:

De Rainforest Alliance zet zich in voor het behoud van de biodiversiteit en zorgt voor een duurzaam bestaan ​​door het gebruik van land, uitoefening van bedrijven en consumentengedrag te veranderen.

De visie van Rainforest Alliance:

Rainforest Alliance zorgt voor een wereld waar mensen kunnen gedijen en bloeien in harmonie met het landschap.

Hoe Rainforest Alliance werkt

Mooi gezegd en geschreven, maar hoe doen ze dat?

De kern van deze missie en visie is dat de gezondheid van het land onlosmakelijk is verbonden met het welzijn van de mensen. De mensen zijn in hun levensonderhoud afhankelijk van het land. Door training en certificering wil Rainforest Alliance zorgen voor gezonde ecosystemen en gemeenschappen in een aantal van ‘s werelds meest kwetsbare ecosystemen.

Door te werken met vooruitstrevende boeren, bosbouwers en toeristische ondernemers kunnen ze de natuurlijke hulpbronnen beschermen en zorgen voor de lange termijn economische gezondheid van het in het bos levende gemeenschappen. Om voor een kwekerij, bosbouwbedrijf of toeristisch bedrijf de Rainforest Alliance certificering te behalen moet worden voldaan aan strenge normen om ecosystemen te beschermen, het welzijn van lokale gemeenschappen te waarborgen en de productiviteit te verbeteren. Rainforest Alliance koppelt deze boeren, bosbouwers en toeristische bedrijven aan de groeiende wereldwijde gemeenschap van gewetensvolle consumenten via het zegel met de groene kikker.

Wat doet Rainforest Alliance?

HetRainforest Alliance Certified™ keurmerk is een internationaal erkend symbool wat staat voor duurzaamheid, sociaal en economisch verantwoord. Het helpt bedrijven en consumenten om bij te dragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Een belangrijk aspect waar Rainforest Alliance zich voor inzet is het verlichten van armoede.

Over de hele wereld leven zo’n 1,3 miljard mensen van minder dan 98 eurocent per dag. Omdat er in bepaalde gebieden weinig mogelijkheden zijn om te werken en inkomen te genereren om een gezin te onderhouden, kiezen mensen ervoor om land te ontginnen en in gebruik te nemen voor landbouw. Het kappen van bomen voor brandhout en het verkopen van illegaal gekapt hout op de zwarte markt, vaak tegen prijzen die ver onder de reële waarde van hout liggen, deze destructieve activiteiten helpen deze mensen zelden uit hun armoede.

Duurzame koffie en producten

Het is zinloos om een verarmde familie of gemeenschap vertellen de bijl neer te leggen, zonder een alternatief neer te zetten. Door technische kennis en mogelijkheden te bieden zorgt Rainforest Alliance en haar partners met boeren en bosbeheerders om hen te voorzien van de tools en knowhow om hun natuurlijke rijkdommen te beheren. Degenen die aan strenge ecologische, sociale en economische normen voldoen, kunnen het Rainforest Alliance Certified ™ keurmerk gebruiken om hun producten te differentiëren, nieuwe markten te bereiken, te onderhandelen over een betere prijs, toegang tot krediet te verbeteren en zichzelf en hun gemeenschappen uit de armoede te halen.

Rainforest Alliance koffie

Rainforest Alliance helpt inheemse groepen en lokale gemeenschappen om duurzaam toerisme te bedrijven, die daardoor een economisch levensvatbaar alternatief hebben in plaats voor de ontbossing. Door training en verificatie worden toeristische ondernemers aangemoedigd om lokale werknemers aan te nemen en hun goederen en diensten via lokale bedrijven af te nemen. Dit creëert een economische rimpel effect binnen de gemeenschappen en de omliggende gebieden.

En dat alles draag je aan bij als je Gio Coffee drinkt! Nu snap jij waarom wij het belangrijk vinden dat onze koffiemelanges het Rainforest Alliance keurmerk hebben!

Rainforest Alliance - Verlichten van armoede

Het verschil tussen een bedrijf met en zonder een Rainforest Alliance certificaat

 

Gepubliceerd op 30 oktober 2014 door